Pomôžte pochopiť a rozvíjať identitu rómskych detí v náhradnej starostlivosti

Vďaka Vašej podpore môžeme rozvíjať webovú stránku www.dobrovolniporadcovia.sk, rozširovať jej hodnotný obsah a podporiť aktivity v rámci projektu Dobrovoľní poradcovia. Vaša podpora bude takto využitá pre štastnejší život rómskych detí, ktoré vyrastajú v náhradnej starostlivosti. S Vašou pomocou tvoríme vnímavejšiu a bohatšiu spoločnosť.

Jednorazovo
Mesačne
5€
10€
20€
30€
50€
5€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.